top of page

NUMEROLÓGIA

numerologia_mbalance1.jpg

Máš pocit, že chceš vedieť viac?

ODKIAĽ, KAM a PREČO?

Cítiš, že nie si len stroj, ktorý ráno vstane, ide do práce, z práce na nákup a domov. Popratať, navariť, poprať, v lepšom prípade stihnúť aj čas s rodinou, kamarátmi, potom večer spať a ráno opäť to isté?

Cítiš, že si niečo viac?
Chceš mať pochopený svoj život a životné situácie?
Chceš si zvedomiť všetko, čo sa Ti deje?

Alebo len cítiš zvedavosť, túžbu po novej skúsenosti?

VITAJ 😉  rada Ti pomôžem zodpovedať Tvoje otázky.

DOVOĽ SI DOZVEDIEŤ SA O SEBE VIAC. OBJAV SVOJU PODSTATU,
SVOJE POSLANIE A KĽÚČ K NEMU, či už so zámerom, alebo len zo zvedavosti.

V tejto konzultácii nepôjde len o uvedomenie cez Tvoj dátum narodenia, ale aj cez psychosomatiku, psychológiu
a iné učenia osobného rastu (uvedomenie si svojho JA). V cene rozboru dostaneš tieto informácie:

1. Tvoje Dary, plusy, mínusy, KTO SI a prečo si taký/á, aký/á si. 
2. Tvoje poslanie - životná cesta, čo máš v tomto živote naplniť, alebo na čo sa máš zamerať.
3. Tvoj kľúč, akým naplníš svoje poslanie a ako cestou máš ísť.
4. Tvoja vnútorná psychika, ako sa cítiš vo vnútri a aký/á budeš v dôchodkovom veku.
5. Tvoje detstvo - mama, otec, dospelosť - priatelia  (čo sa vtedy dialo, akými boli rodičia pre Teba učiteľmi, v čom Ťa podporovali a nepodporovali, ako Ťa detstvo ovplyvňuje v dospelosti aké bolo Tvoje obdobie medzi 20-30 rokov).
6. Tvoje deväť ročné cykly, Tvoj aktuálny rok - tohto ročná vibrácia a tohtoročné trojmesačné vibrácie (čo riešiš, čo máš/nemáš robiť, na čo si máš dávať pozor a ako Ťa ovplyvňuje táto energia).
7. Mriežka - prázdne/plné roviny, chýbajúce a izolované čísla - čo o Tebe hovoria.

 

Ak Ťa zaujíma konkrétny vzťah s nejakou osobou, tak Ti poviem:

 

Aký máš vzťah s konkrétnou osobou, aká je energia tohto vzťahu, čo sa vzájomne učíte, čo si zrkadlíte.

1. Partner/rodič/dieťa - aký je (jeho dary, plusy, mínusy, poslanie, kľúč k naplneniu poslania).

2. Váš vzťah (dary, plusy, mínusy, poslanie, cesta k naplneniu poslania  vzťahu, aby bol šťastný a vyrovnaný). 


 

VZOR_numerologia_mbalance03.jpg
VZOR_numerologia_mbalance06.jpg
Golden-key-isolated-on-transparent-background-PNG.png

CENNÍK

Cena za rozbor (konzultácia/telefonicky) 2 hod.   CENA: 60€ 

+ NOVINKA:  v cene je aj vypracovaný numerologický rozbor v PDF formáte (cca 34 strán na A4)ktorý odosielam po spoločnom telefonáte   

písomný rozbor vzťahu v PDF (dary, poslanie, kľúč)  CENA: 15€

VÝHODA TOHTO ROZBORU V PÍSOMNEJ FORME JE JEDNODUCHÁ.

Kedykoľvek sa môžeš k nemu vrátiť. Napríklad, keď  Ti vystanú nejaké otázky, keď si potrebuješ niečo pripomenúť, alebo keď zistíš, že sa opäť začínaš v situáciách cykliť (opakuješ tie isté vzorce správania).

Predmetom konzultácie nie je len numerológia.

Je to spoločný rozhovor medzi mnou a Tebou, v ktorom Ti ja poviem, 
čo o Tebe rozprávajú čísla, aké máš predispozície sa nejako správať, prejavovať, aké máš predispozície sa niečím zaoberať a trápiť.

Poviem Ti o Tvojich programoch z detstva, ktoré Ťa ovplyvňujú.

Dátum narodenia je len Tvoja fotografia pri narodení. Záleží ako žiješ svoj život (pozitívne, negatívne) a ako pristupuješ k svojim životným lekciám.

A to je to, čo budeme spoločne rozoberať až do momentu, kým nenájdeme spoločné pochopenie a riešenie 😉, ktoré Ti pomôže na ďalšej ceste k Tvojmu vytúženému spokojnému a vedomému životu. 

numerologia_trojuholnik.jpg

V prípade záujmu a otázok:  Do formulára napíš svoj dátum narodenia + rodinných príslušníkov.

 

ALEBO  MI  JEDNODUCHO  NAPÍŠ

♥ ♥ ♥ 

Numerologický rozbor - ukážka

numerologia_mbalance3.jpg
numerologia_mbalance9.jpg
numerologia5a.jpg

Niečo o numerológii

Numerológia je veda o číslach, ktorá používa základné matematické zákony na určenie vzťahov. Vychádza z faktu, že všetko je pod vplyvom vibrácie čísel.

 

Predpokladá sa, že najskorší dôkaz numerológie sa našiel v Egypte. Numerológia existovala už v najstarších civilizáciách a používali ju už staroveké egyptské, čínske a hindské civilizácie. Všetky tieto brilantné kultúry vyvinuli svoj vlastný druh numerológie podľa podobných numerologických princípov, ale s použitím rôznych metód výpočtu. V modernej západnej spoločnosti sa používajú tri primárne systémy: chaldejčina, gematria a pytagorejčina.

 

Chaldejská numerológia je najstaršia forma, ktorú vyvinuli Babylončania v rokoch 4000 až 3000 pred Kristom. Výpočty sa zameriavajú na čísla 1 až 8, čo sú svetské čísla, zatiaľ čo číslo 9 je sväté číslo, ktoré sa pri výpočtoch nepoužíva.

Gematria je zo starodávnej židovskej tradície mystickej interpretácie Svätej Biblie. Priraďuje čísla k židovskej abecede. Pri preklade do anglickej abecedy sa číslovanie vykoná od 1 do 7.

Za moderného otca numerológie sa považuje veľký grécky matematik a filozof Pythagoras, podľa ktorého je podstatou všetkého číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Zároveň je symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi.

 

Pythagoras bol presvedčený, že harmónia kozmu spočíva v tom, že všetko je usporiadané podľa číselných vzťahov. Zistil, že medzi číslami a notami existuje priamy vzťah a že každé číslo ma svoju silu - vibráciu. 

Pythagoras vyvinul najpoužívanejší systém numerológie. 

Grék Pythagoras
(580 – 495 pred Kristom)

♥ ♥ ♥ 

numerologia7.jpg

♥ Každý z nás dostal do vienka neskutočné množstvo darov, no nie každý z nás ich počas svojho života stihol objaviť.

♥ Závisí od našej rodiny, ako sme boli vychovávaní a ako sme boli, alebo neboli podporovaní. Taktiež má v našom živote veľkú úlohu rodová línia a naše poslanie, s ktorým sme sa narodili do tohto sveta.

♥ Karta s Tvojím dňom narodenia a ďalšími číslami v dátume Ti pomôže tieto silné stránky objaviť. Máš ich tam. 🙂  A tak ako máš svoje silné stránky, máš aj slabé stránky a to je v poriadku, pretože ako vieme, neexistuje len plus, alebo len mínus. Existuje plus a mínus ZÁROVEŇ.

♥ Ak si prečítaš, čo sa v Tebe skrýva, pochopíš, čo všetko k Tebe patrí. O to ľahšie sa Ti budú znášať Tvoje ˝zlé˝ dni. Dostaneš uvedomenie, ktoré Ti pomôže pochopiť, prečo sa Ti v živote dejú veci a ktoré pomôže nasmerovať Tvoj život k objaveniu svojho bytia, žitia v sebaprijatí a sebaláske a naplnenia životného poslania.

♥ Tvoje slabé stránky, prosím, nikdy neber osobne a nepodceňuj sa. 🙂 Ak žiješ život v harmónii a v sebaprijatí nemusia sa prejaviť. Ak sa tak však stane, Ty už o nich budeš vedieť. Budeš ich vedieť prijať a spraviť nápravné kroky.

♥ Svojím dátumom narodenia dostávame do vienka určité vibrácie čísel, ktoré nás ovplyvňujú a sprevádzajú po celý život. 

♥ Ich poznaním sa môžeme dozvedieť o sebe, o svojich vlastnostiach, daroch, talentoch, silných a slabých stránkach, o svojom smerovaní v živote, predpokladoch, skúškach a o svojom poslaní pre tento život.

♥ ♥ ♥ 

numerologia_tabulka_edited.jpg

Numerológia používa dva základné prvky:
MENO - čísla vygenerované z mena, slúžia na analýzu vlastností
DÁTUM NARODENIA - čísla generované z dátumu narodenia, slúžia na analýzu vlastností a upresnenie smerovania v živote.

 

Základným prvkom numerológie sú základné čísla: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Každé z tých základných čísel má určité vlastnosti a medzi číslami sú určité vzťahy. Na základe týchto vzťahov medzi číslami môžeme pochopiť ➜seba ➜naše vlastnosti (správanie) ➜náš život ➜životné situácie ➜vzťahy ➜naše deti, rodinu a ich vlastností. Môžeme vedieť smerovať naše životy a životy našich detí. Môžeme sa ľahšie rozhodovať  ➜pri výbere priateľov ➜obchodných spoločníkov ➜životných partnerov a pod. 

♥ ♥ ♥ 

Numerológia je veľmi komplexná, nejde len o čísla, ktoré sa nachádzajú v dátume, ale aj o tie, ktoré sa tam nenachádzajú, alebo ktoré sa v dátume vyskytujú niekoľkokrát.

 

Numerologický výklad vychádza z viacero údajov. Dôležitý je dátum narodenia, z ktorého zápisom do mriežky vznikne vstupná informácia. Vychádza sa však z viacero údajov: základné, doplnkové, izolované čísla, životné číslo, číselne roviny, ktoré sú plné alebo prázdne (roviny saturnu, myslenia, zručnosti, energie, vytrvalosti, vášne, empatie, odhodlania a pochopenia), číslo mena a priezviska a pod.

 

Deň narodenia je najsilnejší. Toto číslo má najväčšiu hodnotu a vibráciu. Sú to Tvoje dary, ktoré dostávaš do vienka a ktorými disponuješ. Máš ich v sebe prirodzene. Ak sa stane, že to tak nevnímaš, hľadaj ich. Zrejme potrebuješ spraviť v živote nejaké zmeny.

 

Životné číslo (súčet dátumu narodenia) je Tvoje poslanie, ktoré začínaš napĺňať vekom duchovnej dospelosti. Od koeficientu 36 odpočítaš svoje životné číslo (napríklad 1.7.1978=6. 36-6=30. Duchovne som dospela v mojich 30tich rokoch). Od tohto veku začínaš plniť životný plán a táto karta Ti pomôže ho nájsť, pochopiť a naplniť. Nasleduj ju.

 

Uvedieme si príklad s číslom 1.: Toto číslo sa Ťa týka a ovplyvňuje Ťa vždy: ak ho máš kdekoľvek v dátume narodenia deň v mesiaci (1., 10., 19., 28., všetky dvojciferné čísla sa spočítajú napr. 28. » 2+8=10=1) mesiac (január 1, október 10=1) súčet roku narodenia (napr. 1972 » 1+9+7+2=10=1) životné číslo (napr. 1.7.1982 » 1+7+1+9+8+2=28 »2+8=10=1) každého prvého v mesiaci (1.januára, 1.februára, atď.) celý aktuálny rok (rok 2026 » 2+0+2+6=10=1) celý mesiac január ročná vibrácia (napr. ak mám narodeniny 1.7., ročnú vibráciu č.1 mám v roku 2027 » 1+7+2+0+2+7=19 » 1+9=10=1).

 

Pre príklad uvediem jednoduchý zápis dátumu narodenia a životného čísla:
dátum narodenia: 1.7.1978
Číslo roka: 1+9+7+8=25 » 2+5=7
Životné číslo: 1+7+1+9+7+8=33 » 3+3=6

numerologia13.jpg
♥♥♥
bottom of page